Windykacja należności, wierzytelności. Detektyw-JMK to skuteczna windykacja. Detektyw - odzyskiwanie długów.

Agencja Detektywistyczna
„TRACKER”

Detektyw
Jan Marek Kubus

92-017 Łódź
ul. Czorsztyńska 3a

tel. 42 679-53-89
kom. 507-181-808
fax 42 679-20-34

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru
Działalności Regulowanej w zakresie
usług detektywistycznych RD 21/2005

Windykacja wierzytelności

Odzyskiwanie długów przy udziale Agencji Detektywistycznej „Tracker” rozpoczyna się najczęściej kiedy wierzyciel wykorzystał już wszystkie, dostępne mu możliwości; Nie należy ufać kolejnym, gorącym, zapewnieniom dłużnika. Upływający czas działa mocno na niekorzyść wierzyciela i utrudnia proces odzyskiwania długów.

Detektyw agencji „Tracker” przystępuje do windykacji wierzytelności bezzwłocznie po otrzymaniu zlecenia. Działania polegają na stosowaniu całego zestawu skutecznych, sprawdzonych metod nacisku prowadzących do dobrowolnego uregulowania należności. Wszystkie podjęte kroki są legalne i zgodne z prawem.

Standardowa windykacja wierzytelności zawiera następujące postępowanie:

 • √  ustalenie aktualnego miejsca pobytu dłużnika w razie takiej potrzeby;
 • √  poprawne, pod względem formalnoprawnym, wezwanie dłużnika do zapłaty;
 • √  przeprowadzenie, zgodnie z prawem, wszelkich działań skłaniających dłużnika do dobrowolnej spłaty długu;
 • √  negocjowanie sposobu i terminu zapłaty należności w drodze bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem;
 • √  nadzorowanie terminowości spłat w przypadku rozłożenia zadłużenia na raty;
 • √  zagwarantowanie ściągalności wierzytelności poprzez ustanowienie zabezpieczeń osobowych lub rzeczowych na      majątku dłużnika;
 • √  przejęcie wierzytelności dłużnika;
 • √  pozyskanie źródeł finansowania działalności gospodarczej dłużnika w celu spłaty zadłużenia;
 • √  kompensata należności i zobowiązań.

Agencja Detektywistyczna „Tracker” uzyskuje skuteczność windykacji w większości zleceń. Dłużnik reguluje należność i sprawa jest ukończona.

Jeżeli niemożliwe jest polubowne odzyskanie należności Agencja Detektywistyczna „Tracker”, za zgodą Zleceniodawcy, realizowaną w formie pełnomocnictwa procesowego kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. Celem działania jest uzyskanie prawomocnego tytułu wykonawczego w postaci wyroku lub nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności, będących podstawą postępowania egzekucyjnego.

Po uprawomocnienieniu się wyroku sądu agencja przystępuje do działań detektywistycznych zmierzających do ustalenia majątku dłużnika lub miejsca lokalizacji środków pieniężnych z których może być przeprowadzona egzekucja, a następnie przekazuje sprawę do właściwej kancelarii komorniczej, wskazując przedmiot egzekucji oraz dbając o prawidłowość przebiegu postępowania egzekucyjnego.

Przedstawiona usługa windykacji wierzytelności realizowana przez Agencję Detektywistyczną „Tracker” jest najdogodniejszym i wyczerpującym wszelkie możliwości sposobem rozwiązywania problemu trudnych do odzyskania wierzytelności.

Przedmiotem działań windykacyjnych mogą być wszelkie wierzytelności - począwszy od długów wynikających z nieuregulowanych faktur, not odsetkowych lub innych dokumentów, w stosunku do których nie były dotychczas prowadzone postępowania sądowe bądź egzekucyjne po tzw. wierzytelności nieściągalne (śmieciowe) w stosunku do których nastąpiło umorzenie egzekucji komorniczej lub przedawnienie.

Wynagrodzenie za świadczone usługi windykacji wierzytelności uzależniamy wyłącznie od efektów wykonanej pracy, tzn. pobierając opłatę prowizyjną od każdej odzyskanej kwoty, której wysokość uzależniona jest od okresów przeterminowania spraw i charakteru wierzytelności. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, manipulacyjnych, rejestracyjnych itp.

Poniżej przedstawiamy stawki opłat prowizyjnych:

 • √  10% - za windykację wierzytelności przeterminowanych do 6 miesięcy,
 • √  20% - za windykację wierzytelności przeterminowanych powyżej 6 miesięcy,
 • √  30% - za windykację wierzytelności wynikających z wyroku (nakazu zapłaty),
 • √  40% - za windykację wierzytelności przedawnionych lub nie wyegzekwowanych przez komornika.

Wynagrodzenie prowizyjne nie może być mniejsze niż 300,00 zł. Do podanych powyżej stawek należy doliczyć podatek VAT wynoszący 22%.

Przy zleceniu windykacji wierzytelności na kwotę przewyższającą 200.000,00 zł opłata prowizyjna może podlegać negocjacjom.

W przypadku zaistnienia konieczności podjęcia działań cywilno - prawnych i zaangażowania w nie radcy prawnego lub adwokata, za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną w formie pełnomocnictwa procesowego pobierana jest opłata za ich czynności uzależniona od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz uzgodniona wcześniej ze Zleceniodawca nie przekraczająca jednak stawki minimalnej określonej w stosownym rozporządzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej usługi windykacji wierzytelności prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zakresem i warunkami Umowy o Świadczenie Usług Windykacji Wierzytelności, a następnie wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przez Zleceniodawcę w dwóch egzemplarzach Umowę prosimy przesłać korespondencyjnie (listem poleconym) na nasz adres.

Drugi, podpisany przez Zleceniobiorcę egzemplarz przedmiotowej Umowy, jest Państwu odsyłany niezwłocznie po jej otrzymaniu. Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia działań windykacyjnych i detektywistycznych jest załączenie do umowy wypełnionego i podpisanego przez Zleceniodawcę druku załącznika Zlecenie Windykacji Wierzytelności wraz z niezbędną dokumentacją do każdej zleconej sprawy windykacji.

Wszystkie działania windykacyjne i operacyjne działania detektywistyczne podejmowane są natychmiast po otrzymaniu Umowy i Zlecenia.

W zakresie windykacji wierzytelności współpracujemy z firmą K.F.P. DEFENSA S.C.

 Umowa o Świadczenie Usług Windykacji Wierzytelności.

 Zlecenie Usług Windykacji Wierzytelności.

 Program Adobe Reader do przeglądania plików w formacie PDF.

 

Serdecznie zapraszam osoby prywatne, firmy, instytucje, wszystkich.

Detektyw Jan Marek Kubus


Tylko detektyw prawdę Ci powie.

Polska, Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Pabianice, Bełchatów, Kutno, Skierniewice, Radomsko, Zduńska Wola, Łowicz, Wieluń, Opoczno, Ozorków i wszystkie pozostałe miejscowości województwa łódzkiego.

Województwo kujawsko-pomorskie; Włocławek, Lipno, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski i pozostałe okoliczne miejscowości.

Detektyw | Zakres działania | Ochrona firm | Wywiad gospodarczy | Lojalność pracowników | Wykrywanie podsłuchu | Sprawy rozwodowe | Porady psychologa | GPS - śledzenie
Cennik usług | Komentarze | Ważne strony | Referencje | Praca | Kontakt | Mapa dojazdu | Mapa Google | Detektywi w literaturze

XHTML 1.1 CSS podpis elektroniczny design by eSeM Łódź