Detektyw Jan Marek Kubus, Łódź. Ważne strony, ważne sprawy - urząd, izba, komenda.

Agencja Detektywistyczna
„TRACKER”

Detektyw
Jan Marek Kubus

92-017 Łódź
ul. Czorsztyńska 3a

tel. 42 679-53-89
kom. 507-181-808
fax 42 679-20-34

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru
Działalności Regulowanej w zakresie
usług detektywistycznych RD 21/2005

Ważne strony

Łódź:

Polska:

Europa i świat:

  • Europejski Trybunał Praw Człowieka - międzynarodowy sąd powołany do kontroli przestrzegania praw człowieka. Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i protokołach dodatkowych do niej. 19 stycznia 1993 roku Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo do wnoszenia indywidualnych skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Państwo przystępujące do Konwencji i jego instytucje są zobowiązane nie ingerować w żaden sposób w proces skutecznego wykonywania prawa przez Trybunał.
  • Biuro Inormacji Rady Europy”. - informacje dotyczące wnoszenia skarg.
    Biuro Informacji Rady Europy popularyzuje w Polsce działania Rady Europy w zakresie ochrony praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa. Zajmuje się podnoszeniem świadomości, rozwoju tożsamości kulturowej i różnorodności w Europie, promuje walkę z dyskryminacją mniejszości, ksenofobią, nietolerancją itp.
  • Rada Europy - międzyrządowa organizacja skupiająca prawie wszystkie państwa Europy, zajmująca się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochroną demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.
  • Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.
  • Portal Unii Europejskiej - Unia Europejska (oficjalny skrót w Polsce: UE) - gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu demokratycznych krajów europejskich, będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej, będąc zarazem największą, najprężniejszą i unikatową organizacją tego typu na świecie
  • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze - jest głównym organem sądowym ONZ. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych.

Tylko detektyw prawdę Ci powie.

Polska, Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Pabianice, Bełchatów, Kutno, Skierniewice, Radomsko, Zduńska Wola, Łowicz, Wieluń, Opoczno, Ozorków i wszystkie pozostałe miejscowości województwa łódzkiego.

Województwo kujawsko-pomorskie; Włocławek, Lipno, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski i pozostałe okoliczne miejscowości.

Detektyw | Zakres działania | Ochrona firm | Wywiad gospodarczy | Lojalność pracowników | Wykrywanie podsłuchu | Sprawy rozwodowe | Porady psychologa | GPS - śledzenie
Cennik usług | Komentarze | Ważne strony | Referencje | Praca | Kontakt | Mapa dojazdu | Mapa Google | Detektywi w literaturze

XHTML 1.1 CSS podpis elektroniczny design by eSeM Łódź