Detektyw Łódź. Podstawy prawne działalności detektywa w Polsce.

Agencja Detektywistyczna
„TRACKER”

Detektyw
Jan Marek Kubus

92-017 Łódź
ul. Czorsztyńska 3a

tel. 042 679-53-89
kom. 507-181-808
fax 042 679-20-34

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru
Działalności Regulowanej w zakresie
usług detektywistycznych RD 21/2005

Akty prawne - usługi detektywistyczne

- Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 8 sierpnia 2002r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. (Dz.U. Nr 137, poz. 1160)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa. (Dz. U Nr 229, poz. 2283)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa. (Dz. U. Nr 196, poz. 2020)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa. (Dz.U. Nr 181, poz. 1879)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa. (Dz.U. Nr 186, poz. 1557)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów. (Dz.U. Nr 186, poz. 1558)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 listopada 2002r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. (Dz.U. 186, poz. 1559)

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. (Dz. U. Nr 87, poz. 954 z późn. zm.)

Informacja ze strony Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji:
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/88/259/Stan_prawny.html
Tylko detektyw prawdę Ci powie.

Polska, Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Pabianice, Bełchatów, Kutno, Skierniewice, Radomsko, Zduńska Wola, Łowicz, Wieluń, Opoczno, Ozorków i wszystkie pozostałe miejscowości województwa łódzkiego.

Województwo kujawsko-pomorskie; Włocławek, Lipno, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski i pozostałe okoliczne miejscowości.

Detektyw | Zakres działania | Ochrona firm | Wywiad gospodarczy | Lojalność pracowników | Wykrywanie podsłuchu | Sprawy rozwodowe | Porady psychologa | GPS - śledzenie
Cennik usług | Komentarze | Ważne strony | Referencje | Praca | Kontakt | Mapa dojazdu | Mapa Google | Detektywi w literaturze

XHTML 1.1 CSS podpis elektroniczny design by eSeM Łódź