Lojalność, wiarygodność pracowników. Detektyw JMK, Łódź

Agencja Detektywistyczna
„TRACKER”

Detektyw
Jan Marek Kubus

92-017 Łódź
ul. Czorsztyńska 3a

tel. 42 679-53-89
kom. 507-181-808
fax 42 679-20-34

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru
Działalności Regulowanej w zakresie
usług detektywistycznych RD 21/2005

Lojalność pracowników

Wiarygodność i lojaloność pracowników.

Najczęściej spotykany sposób zdobywania informacji biznesowych o konkurencji to dotarcie do jej kluczowych pracowników. Jest to droga najszybsza, niezwykle skuteczna i, jak się okazuje, najmniej kosztowna. Lojalność pracownika nie istnieje w praktyce...

Sprawdź pracownika - uzyskaj pewność.
Wiarygodny pracownik to bezpieczna firma i spokojny sen.


Praktyka operacyjno-detektywistyczna pokazuje, że, niestety, większość pracodawców, w różnych branżach, zatrudniając nowe osoby na kluczowych stanowiskach, nie podejmuje żadnych działań sprawdzających. Często wymagane jest tylko potwierdzenie, że przyszły pracownik nie był karany sądownie.

Jest to bardzo złudne. A co z karalnością, która z mocy przepisów prawa uległa zatarciu? A toczące się postępowania karne i karno-skarbowe?

Agencja detektywistyczna, której powierzono zebranie informacji o osobie, musi zebrać interesujące wiadomości klientowi nie tylko o statusie majątkowym, wywiad środowiskowy ale również informacje ww.

Detektyw zbierający cząstkowe informacje, musi przedstawić zleceniodawcy portret osobowościowo-psychologiczny, który ułatwi podjęcie konkretnej decyzji.

Przechodzenie pracowników na „drugą stronę” nie dzieje się z dnia na dzień. Wytypowanie i opracowanie przyszłej „ofiary” również wymaga czasu. Pobudki braku lojalności wobec pracodawcy są bardzo różne. Poza klasycznymi jak choćby zainteresowanie materialne są i takie, które są nieprzewidywalne.

Zestawienia informacji opracowane przez detektywa skutecznie eliminują przyszłe rozczarowanie pracodawcy. Agencja Detektywistyczna „Tracker” w tej sferze działalności może poszczycić się sukcesami, które pozwoliły naszym klientom na uniknięcie nieudanych przedsięwzięć i podjęcie trafnych decyzji personalnych.


Tylko detektyw prawdę Ci powie.

Detektyw | Zakres działania | Ochrona firm | Wywiad gospodarczy | Lojalność pracowników | Wykrywanie podsłuchu | Sprawy rozwodowe | Porady psychologa | GPS - śledzenie
Cennik usług | Komentarze | Ważne strony | Referencje | Praca | Kontakt | Mapa dojazdu | Mapa Google | Detektywi w literaturze

XHTML 1.1 CSS podpis elektroniczny design by eSeM Łódź